Pracownia Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Słupsk, ul. Filmowa 1

Gdy nie można
zawrócić,
trzeba iść naprzód.

Marco Polo

Pracownia zrodziła się z potrzeby zaoferowania alternatywy dla dotychczas stosowanych form
terapii psychologicznej. Jeśli chcesz poszukać rozwiązań w swoim życiu, odnaleźć w sobie nowe potencjały,
albo uaktywnić te uśpione - zapraszamy. Każdy człowiek jest ekspertem od swojego życia.
My pomagamy odnaleźć drogę do realizacji Waszych potrzeb.

METODA

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

jest alternatywą dla bardziej tradycyjnych modeli terapeutycznych. TSR w swoich założeniach nawiązuje do dorobku Miltona Eriksona. Istotny wkład w rozwój tego nurtu wnieśli Stiv de Shazer i Insoo Kim Berg. Oni założyli w 1978r. Brief Family Therapy Center w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwijali to podejście nadając mu specyficzny wymiar. Terapia polega na szukaniu i wzmacnianiu zasobów klienta i jego mocnych stron. Postrzegamy klienta, jako eksperta, to on decyduje o wyborze strategii działania. Posiada kluczową wiedzę na swój temat i wspólnie z terapeutą poszukuje najlepszego rozwiązania. Istotną cechą jest koncentracja na rozwiązaniach a nie na problemach oraz przekonanie, że każdy klient jest niepowtarzalny, posiada zasoby wystarczające do dokonania zmian. Terapia TSR skierowana jest do osób pragnących uporać się z własną przeszłością w konstruktywny sposób. Dlatego przeszłość traktujemy, jako kopalnię wiedzy o zasobach i umiejętnościach klienta - "jeśli nie dostajesz cudu, stań się nim / zostań cudem" (Słowa utworu Nick Vujicic - Somethingmore – tłumaczenie.

 

Ponadto model ten znajduje zastosowania zarówno w pracy z pojedynczymi osobami, jak i grupami. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach sprawdza się w pracy z klientami doświadczającymi różnych problemów, np. przemocy, depresji, uzależnień, bulimii i anoreksji, konfliktów małżeńskich, itp.

Filozofię centralną TSR stanowią
trzy podstawowe tezy:

  1. Jeśli się coś nie zepsuło - nie naprawiaj tego (nie należy zmieniać tego, co się w praktyce sprawdza i przynosi skutek)
  2. Jeśli coś działa- rób tego więcej (warto powtarzać te czynności i zachowania, co do których jesteśmy przekonani, że są pomocne)
  3. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej- rób coś innego (jeśli mamy świadomość, że coś nie działa, warto się zatrzymać, zwolnić i przyjrzeć jeszcze raz temu, dokąd zmierzamy).
Cechą charakterystyczną terapii TSR jest wysoki poziom szacunku do klientów i bliskich im osób, wyrażający się w dopuszczeniu możliwości kształtowania przyszłości stosownie do ich osobistych nadziei i aspiracji.