Pracownia Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Słupsk, ul. Filmowa 1

Gdy nie można
zawrócić,
trzeba iść naprzód.

Marco Polo

Pracownia zrodziła się z potrzeby zaoferowania alternatywy dla dotychczas stosowanych form
terapii psychologicznej. Jeśli chcesz poszukać rozwiązań w swoim życiu, odnaleźć w sobie nowe potencjały,
albo uaktywnić te uśpione - zapraszamy. Każdy człowiek jest ekspertem od swojego życia.
My pomagamy odnaleźć drogę do realizacji Waszych potrzeb.

Sylwia Moch-Piątek

certyfikowana terapeutka TSR, certyfikowana trenerka TSR, hipnoterapeutka, socjoterapeutka, specjalistka terapii ludowych, mocno zafiksowana na przyrodzie i mocy natury, właścicielka Lawendowego Zakątka Machowino- lawendnięta Sylwia, łącząca terapię i lawendę. Ukończone studia jednolite magisterskie o specjalności pedagogika opiekuńczo wychowawcza oraz drugi kierunek resocjalizacja przygotowały mnie do pracy z trudną młodzieżą, często wchodzącą w konflikt z prawem oraz rodzinami borykającymi się z wieloma trudnościami, nazywanymi rodzinami dysfunkcyjnymi. Przez 23 lata pracowałam w sądzie jako kurator rodzinny. Posiadam Certyfikat w zakresie Psychoprofilaktyki Uzależnień oraz ukończone Studium Metod Psychokorekcyjnych. Mam uprawnienia do prowadzenia treningów interpersonalnych (Studium Socjoterapii i Treningu Interpesonalnego w KCP) . Prowadziłam grupy terapeutyczne kobiet doświadczających problemów wychowawczych oraz młodzieży pracującej nad poczuciem wartości. Pracę swoją poddaję superwizji. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Moja dewiza: "życie ma tę wartość, jaką chce mu się nadać" (Ingmar Bergman).

Olga Geisler

certyfikowana terapeutka TSR, certyfikowana trenerka TSR. Zawodowo związana jestem z Ośrodkiem Kuratorskim w Strzelinie jako kurator specjalista (rodzinny) i kierownik, gdzie pracuję w ramach autorskiego programu psychoprofilaktycznego m.in. z młodzieżą stwarzającą problemy wychowawcze. Jestem Prezesem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Jasna Przyszłość", którego celem jest wszechstronna pomoc zwłaszcza psychologiczna, szkolna oraz społeczna.
Studia jednolite wyższe przygotowały mnie do pracy socjalnej oraz resocjalizacji a także do pomocy psychologicznej i doradztwa psychologicznego. Cykl szkoleń zaś z zakresu mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów pozwala mi udzielać pomocy w obszarach związanych z konfliktem. Nieustannie się szkolę i rozwijam swoje umiejętności, a pracę swoją poddaję superwizji. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Moja dwiza: ,,Zamiast ciągle na coś czekać-zacznij żyć. Właśnie dziś. Jest o wiele później niż Ci się wydaje”

Prowadzimy szkolenia i warsztaty w wybranych obszarach tematycznych.
Prowadzimy terapię indywidualną, par, dzieci, uzależnień.

Podczas sesji terapii pracujemy w różnych przestrzeniach dotykając problemu:
- konfliktów
- choroby
- przemocy
- sytuacji okołorozwodowych
- sytuacji suicydalnych
- złości
- problemów wychowawczych
- zaburzeń odżywiania
- kryzysu emocjonalnego
- stresu
- zaburzeń lękowych
- depresji
- niskiego poczucia własnej wartości
- zaburzeń lękowych
- zaburzeń nastroju
- oraz inne zgłoszone przez klienta
Zespół Pracowni TSR współpracuje z Magdaleną Szutarską
- Superwizorem TSR (Pracownia Psychologiczna - akredytowany ośrodek PSTTSR).