Pracownia Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Słupsk, ul. Filmowa 1

Gdy nie można
zawrócić,
trzeba iść naprzód.

Marco Polo

Pracownia zrodziła się z potrzeby zaoferowania alternatywy dla dotychczas stosowanych form
terapii psychologicznej. Jeśli chcesz poszukać rozwiązań w swoim życiu, odnaleźć w sobie nowe potencjały,
albo uaktywnić te uśpione - zapraszamy. Każdy człowiek jest ekspertem od swojego życia.
My pomagamy odnaleźć drogę do realizacji Waszych potrzeb.

Sylwia Moch-Piątek

pedagog, socjoterapeuta - certyfikowany terapeuta TSR; ukończone studia magisterskie- pedagogika opiekuńczo wychowawcza w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku oraz druga specjalność- resocjalizacja- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Specjalizuję się w pracy z tzw. trudną młodzieżą, często wchodzącą w konflikt z prawem oraz rodzinami borykającymi się z wieloma trudnościami, nazywanymi rodzinami dysfunkcyjnymi. Prowadziłam terapię dla matek z problemami wychowawczymi oraz grupy terapeutyczne młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze. Ukończyłam roczne Studium Psychoprofilaktyki w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym (Marek Liciński) z Certyfikatem w zakresie Profilaktyki Uzależnień; roczne Studium Metod Psychokorekcyjnych w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym (Marek Liciński); dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym z filią w Bydgoszczy; warsztaty dotyczące Profilaktyki Uzależnień w Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej w Bydgoszczy; szkolenie z zakresu Metodologii Pracy z Osobą Pokrzywdzoną Przestępstwem w ramach Projektu Ministra Sprawiedliwości "Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw"; Kurs Podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań w Toruniu (nr zaświadczenia: 86/2012) oraz Kurs Zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań w Toruniu (nr zaświadczenia: 44/2013) - prowadzący dr Jacek Szczepkowski oraz Artur Lewiński. Pracę swoją poddaję superwizji. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Moja dewiza: "życie ma tę wartość, jaką chce mu się nadać" (Ingmar Bergman).

Olga Geisler

certyfikowany terapeuta TSR, certyfikowany trener TSR; ukończyłam studia wyższe na Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, specjalność – praca socjalna z resocjalizacją oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Psychologii – kierunek: pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne. Dzięki powyższym studiom posiadłam umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz posiadłam wiedzę na temat wszelkich dostępnych metod pomocy psychoterapeutycznej. Pozyskaną wiedzę wykorzystuję w pracy z młodzieżą stwarzającą problemy wychowawcze w ramach autorskiego programu psychoprofilaktycznego. Ukończyłam cykl szkoleń z zakresu mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów dzięki szkoleniom organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Jestem prezesem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Jasna Przyszłość", którego celem jest wszechstronna pomoc zwłaszcza psychologiczna, szkolna oraz społeczna. Ukończyłam Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach- Kurs Podstawowy w Centrum Rozwiązań w Toruniu, zaświadczenie nr 110/13. Ukończyłam Kurs Zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań w Toruniu (nr zaświadczenia: 9/2015) - prowadzący dr Jacek Szczepkowski oraz Artur Lewiński.
Nieustannie dążę do rozwoju osobistego i doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji. Pracę swoją poddaję superwizji. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.